CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

W CZŁUCHOWIE

Centrum kształcenia ustawicznego

w człuchowie

centrum kształcenia ustawicznego

w człuchowie

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 05 lutego 2016 r. od godz. 15:00

odbędą się egzaminy w terminie dodatkowym dla osób, które nie uzyskały zaliczeń w sesji egzaminacyjnej.