CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

W CZŁUCHOWIE

Centrum kształcenia ustawicznego

w człuchowie

centrum kształcenia ustawicznego

w człuchowie

W związku z przedłużeniem czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek, zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych rozwiązań w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem    i zwalczaniem COVID-19 proszę o kontynuowanie (z zastosowaniem dostępnych narzędzi) nauczania na odległość, wykorzystania możliwości oceniania i klasyfikowania.

Pozdrawiam. Życzę zdrowia Ewa Kuźmińska