CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

W CZŁUCHOWIE

Centrum kształcenia ustawicznego

w człuchowie

centrum kształcenia ustawicznego

w człuchowie

POWRÓT DO SZKOŁY. 

SPRAWDŹ 10 ZASAD DLA SŁUCHACZA

 

Ministerstw Edukacji Narodowej udostępniło materiały, na których propaguje bezpieczny powrót do szkół. 

Oto 10 zasad dla słuchacza :

 

 • Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu.
 •  
 • Często myj ręce.
 •  
 • Nie dotykaj oczu, ust i nosa.
 •  
 • Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie.
 •  
 • Uważnie słucha poleceń nauczyciela.
 •  
 • Używaj tylko własnych przyborów szkolnych.
 •  
 • Spożywaj swoje jedzenie i picie.
 •  
 • Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, np. podczas  
 •  
 • Jeśli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela.
 •  
 • Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa przed i po lekcjach.