CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

W CZŁUCHOWIE

Centrum kształcenia ustawicznego

w człuchowie

centrum kształcenia ustawicznego

w człuchowie

 • język polski – 03.02.2023r. godz.15.00
 • język angielski – 03.02.2023r. godz.15.30
 • biologia – 02.02.2023r. godz. 15.30
 • podstawy przedsiębiorczości – 04.02.2023r.  godz.8.30
 • historia – 01.02.2023r. godz.15.30
 • historia i teraźniejszość – 01.02.2023r. godz.16.30
 • fizyka – 11.02.2023r. godz.8.00
 • geografia – 02.02.2023r. godz.16.30
 • chemia – 04.02.2023r. godz.8.00
 • informatyka -10.2.2023r. godz.15.30
 • pielęgnacja dziecka chorego – 03.02.2023r. godz.15.30
 • sporządzanie dokumentów dot. spraw administracyjnych  03.02.2023r. godz. 15.00
 • przygotowanie i postępowanie prawa administracyjnego – 03.02.2023r. godz.15.30
 • sporządzanie analiz i sprawozdań -04.02.2023r. godz.8.00
 • kompetencje personalne i społeczne – 04.02.2023r. godz.8.30
 • organizacja małych zespołów – 10.02.2023r. godz.15.30
 • podstawy prawa pracy – 03.02.2023r. godz.15.00
 • ergonomia w procesie pracy – 03.02.2023r. godz.15.30
 • techniczne bezpieczeństwo pracy -04.02.2023r. godz.8.00
 • pracownia komunikacji interpersonalnej – 04.02.2023r. godz.8.30
 • ocena ryzyka zawodowego – 10.02.2023r. 15.30