CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

W CZŁUCHOWIE

Centrum kształcenia ustawicznego

w człuchowie

centrum kształcenia ustawicznego

w człuchowie

Radosnych świąt Bożego narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku.

Życzy
Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie
mgr inż. Ewa Kuźmińska