CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

W CZŁUCHOWIE

Centrum kształcenia ustawicznego

w człuchowie

centrum kształcenia ustawicznego

w człuchowie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 03 stycznia 2017 r.

od godz. 15:30 do godz.19.00

odbędą się egzaminy w terminie dodatkowym dla osób, które nie uzyskały zaliczeń.