CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

W CZŁUCHOWIE

Centrum kształcenia ustawicznego

w człuchowie

centrum kształcenia ustawicznego

w człuchowie

U W A G A !

 

Zajęcia z dnia 13 - 14 października 2017 r.

będą realizowane

dnia 17 - 18 października 2017 r. 

od godziny 16: 00