CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

W CZŁUCHOWIE

Centrum kształcenia ustawicznego

w człuchowie

centrum kształcenia ustawicznego

w człuchowie

Uwaga!

Dnia 27. 04. 2019 r. o godzinie 11.00 odbędzie się uroczystość pożegnania absolwentów 

Liceum Ogólnokształcącego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie.

Zbiórka o godzinie 10.30 w sali nr 18. Obowiązuje strój galowy.

język polski – 01.02.2019r. godz. 15.30

matematyka – 01.02.2019r. godz.15.00

historia – 02.02.2019r. godz. 8.00

historia i społeczeństwo – 02.02.2019r.  godz. 8.00

wos – 02.02.2019r. godz.8.00

informatyka – 02.02.2019r. godz.8.30

biologia – 01.02.2019r. godz.15.00

geografia – 01.02.2019r. godz.15.00

fizyka – 06.02.2019r. godz.16.00

chemia – 06.02.2019r. godz.16.30

podstawy przedsiębiorczości – 06.02.2019r. godz.16.00

język angielski – 06.02.2019r. godz.16.00

język niemiecki – 06.02.2019r. godz.16.00

anatomia z fizjologią – 02.02.2019r. godz.8.30

podstawy terapii zajęciowej- 06.02.2019r. godz.16.00

planowanie i organizowanie terapii zajęciowej – 06.02.2019r. godz.16.30

pielęgnacja i wychowanie dziecka – 06.02.2019r. godz.15.30

opieka nad dzieckiem – 02.02.2019r. godz.8.00

zarys anatomii i fizjologii – 07.02.2019r. godz.16.00

teoretyczne podstawy pielęgnacji i wychowania – 07.02.2019r. godz.16.30

komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dzieciaciej – 02.02.2019r. godz.8.00

działalność gospodarcza w ochronie zdrowia  – 01.02.2019r. godz.15.30

anatomia  topograficzna – 06.02.2019r. godz.16.00

zagadnienia kliniczne w masażu – 06.02.2019r. godz.16.00

teoretyczne podstawy masażu – 06.02.2019r. godz.16.30

organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia - 01.02.2019r. godz.15.30

język migowy – 01.02.2019r. godz.15.30

 

UWAGA

 

SŁUCHACZE PIERWSZYCH SEMESTRÓW

 

 

W DNIU 14 WRZEŚNIA 2018 R. (PIĄTEK ) O GODZ. 16.15

 

ODBĘDZIE SIĘ

 

SPOTKANIE INSTRUKTAŻOWE

ZE SŁUCHACZAMI PIERWSZYCH SEMESTRÓW

 

 

 

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

 

 

 

Dyrektor

Centrum Kształcenia Ustawicznego

w Człuchowie

mgr inż. Ewa Kuźmińska