CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

W CZŁUCHOWIE

Centrum kształcenia ustawicznego

w człuchowie

centrum kształcenia ustawicznego

w człuchowie

Spotkanie instruktażowe

dla słuchaczy rozpoczynających naukę w Centrum – 01.09.2021r.

 

Lp. Oddział Numer sali Godzina
1

OPIEKUN MEDYCZNY SEM.I

8 10.00
2

TECHNIK BHP SEM.I

5 10.00
3

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SEM.I

8 10.30
4

TECHNIK ADMINISTRACJI SEM.I

5 10.30
5

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH SEM.I

8 11.00
6

FRYZJER SEM.I

5 11.00
7

OPIEKUNKA DZIECIĘCA SEM.I

5 11.30
8

ROLNIK SEM.I

8 12.00
9

POZOSTALI

5 12.00