CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

W CZŁUCHOWIE

Centrum kształcenia ustawicznego

w człuchowie

centrum kształcenia ustawicznego

w człuchowie

UWAGA

 

dotyczy: roku szkolnego 2016/2017

 

SPOTKANIE INSTRUKTAŻOWE

DLA SŁUCHACZY

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

ODBĘDZIE SIĘ :

16 września 2016 r. godz. 16.00

 

- dla słuchaczy kontynuujących naukę w Centrum

 

23 września 2016 r. godz. 16.00

 

- dla słuchaczy rozpoczynających naukę w Centrum–

( pierwszych semestrów )

 

20 września 2016 r. godz. 16.00

 

- dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych

 

Dyrektor

Centrum Kształcenia Ustawicznego

w Człuchowie

mgr inż. Ewa Kuźmińska