CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

W CZŁUCHOWIE

Centrum kształcenia ustawicznego

w człuchowie

centrum kształcenia ustawicznego

w człuchowie

dotyczy: spotkania instruktażowego:


SPOTKANIE Dyrektora Centrum z opiekunami oraz starostami poszczególnych oddziałów odbędzie się w sali nr 5 (nowy budynek) o godz. 17.30.


DYREKTOR
Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Człuchowie
mgr inż. Ewa Kuźmińska


W DNIU 18.03.2016 (piątek ) O GODZINIE 15.30 ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ
SZKÓŁ CENTRUM. OBECNOŚĆ NA ZEBRANIU OBOWIĄZKOWA.


DYREKTOR
Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Człuchowie
mgr inż. Ewa Kuźmińska