CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

W CZŁUCHOWIE

Centrum kształcenia ustawicznego

w człuchowie

centrum kształcenia ustawicznego

w człuchowie

EGZAMIN MATURALNY 2015

  

Egzamin maturalny od 2015 r. kończy proces wchodzenia w życie podstawy programowej kształcenia ogólnego, którą zaczęto stosować w klasach i liceum ogólnokształcącego i technikum od roku szkolnego 2012/2013. W liceach ogólnokształcących od roku szkolnego 2014/2015, a w technikach - od 2015/2016 egzamin maturalny będzie przeprowadzany na nowych zasadach.

Przedmioty, z których trzeba obowiązkowo zdawać egzamin maturalny, będą takie same jak dotychczas: język polski, matematyka i język obcy. Jednak każdy absolwent będzie musiał również obowiązkowo przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym lub - w przypadku języka obcego nowożytnego - rozszerzonym albo dwujęzycznym.

 

DEKLARACJE MOŻNA SKŁADAĆ DO 30.09.2014r.

 MATURA Z JEZYKA NOWOŻYTNEGO

 

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego można zdawać z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Do egzaminu maturalnego z jednego wybranego języka obcego nowożytnego, tego samego w części pisemnej i ustnej, obowiązkowo przystępują wszyscy absolwenci ubiegający się o uzyskanie świadectwa dojrzałości. Język obcy nowożytny może być również wybrany jako przedmiot dodatkowy.

 

1. Jeżeli absolwent wybrał jako przedmiot dodatkowy język obcy nowożytny, który zdawał również jako przedmiot obowiązkowy, wówczas przystępuje do egzaminu z tego języka:

a. albo wyłącznie w części pisemnej - na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym

b. albo w części ustnej i w części pisemnej - wyłącznie na poziomie dwujęzycznym.
   

2. Jeżeli absolwent wybrał jako przedmiot dodatkowy inny język obcy nowożytny niż ten, który zdawał jako przedmiot obowiązkowy, wówczas przystępuje do egzaminu z tego języka:

a. albo wyłącznie w części pisemnej - na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym

b. albo w części ustnej i w części pisemnej, wybierając jedną z dwóch opcji:

1 opcja: część ustna - bez określania poziomu i część pisemna - na poziomie rozszerzonym

2 opcja: część ustna - na poziomie dwujęzycznym i część pisemna - również na poziomie dwujęzycznym.

 

Aby zdać maturę, absolwent musi:

1. otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej

2. przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej.

  

HARMONOGRMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

dla absolwentów wszystkich typów szkół

Część ustna egzaminu maturalnego

od 4 do 29

maja

języki obce nowożytne,

język łemkowski, język kaszubski

egzamin jest przeprowadzany w szkołach

według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych

od 11 do 23

maja

język polski,

języki mniejszości narodowych

 

Część pisemna egzaminu maturalnego

Maj

Godzina 9:00

Godzina 14:00

 

4

 

Poniedziałek

 

język polski – pp*

wiedza o tańcu – pp

wiedza o tańcu – pr*

 

5

 

Wtorek

 

matematyka – pp

język łaciński i kultura antyczna – pp

język łaciński i kultura antyczna – Pr

 

6

 

Środa

 

język angielski – pp

język angielski – pr

język angielski – dj*

 

7

 

Czwartek

język polski– Pr

biologia – pp

biologia – Pr

 

8

 

Piątek

 

matematyka – pr

wiedza o społeczeństwie – pp

wiedza o społeczeństwie – Pr

9, 10 – sobota, niedziela

 

11

 

Poniedziałek

fizyka i astronomia – pp

fizyka i astronomia / fizyka – pr

filozofia – pp

filozofia – Pr

 

12

 

Wtorek

 

język niemiecki – pp

język niemiecki – pr

język niemiecki – dj

 

13

 

Środa

geografia – pp

geografia – pr

historia muzyki – pp

historia muzyki – Pr

 

14

 

Czwartek

 

język rosyjski – pp

język rosyjski – pr

język rosyjski – dj

 

15

 

Piątek

chemia – pp

chemia – pr

historia sztuki – pp

historia sztuki – Pr

16, 17 – sobota, niedziela

 

18

 

Poniedziałek

 

język francuski – pp

język francuski – pr

język francuski – dj

 

19

 

Wtorek

informatyka – pp

informatyka – pr

historia – pp

historia – Pr

 

20

 

Środa

 

język hiszpański – pp

język hiszpański – pr

język hiszpański – dj

 

21

 

Czwartek

 

język włoski – pp

język włoski – pr

język włoski – dj

 

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny