CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

W CZŁUCHOWIE

Centrum kształcenia ustawicznego

w człuchowie

centrum kształcenia ustawicznego

w człuchowie

Dnia 17 września 2016 r. słuchacze CKU w Człuchowie, klasy II technikum BHP wzięli udział w akcji pod nazwą „Kumulacja dobrej woli”.

Akcję zorganizowało Człuchowskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi, Fundacja Lotto oraz uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 1 im. Kazimierza Jagiellończyka, oraz służby ratownicze. W tym dniu można było oddać krew oraz zarejestrować się w bazie dawców szpiku.

Słuchacz CKU, P. Leszek Kloskowski oddał honorowo krew, a poza tym, wraz z kolegą z tej samej klasy, P. Maciejem Kulką zostali potencjalnymi dawcami szpiku, rejestrując się w bazie dawców.

Wielkie gratulacje za bezinteresowną chęć niesienia pomocy i okazane zrozumienie na potrzeby innych.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 6
  • 7

W tym dniu słuchacze Centrum wzięli również udział w pokazach ratownictwa w wykonaniu strażaków Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej oraz uczniów Gimnazjum klas o profilu ratowniczym. Takiej wiedzy nigdy dość, szczególnie dla przyszłych techników bezpieczeństwa i higieny pracy.