CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

W CZŁUCHOWIE

Centrum kształcenia ustawicznego

w człuchowie

centrum kształcenia ustawicznego

w człuchowie

             

       

         Centrum Kształcenia Ustawicznego

                                 w   Człuchowie                                 

                                                                                                       Plan   konsultacji   28 – 29 września 2018 r.

              Liceum Ogólnokształcące SEM. I

                                   Liceum Ogólnokształcące gr A

 

 Liceum Ogólnokształcące gr B

 

Dzień tygodnia

 

L.p.

 

Godziny zajęć

 

 

Przedmiot

 

Sala

 

Wykładowca

 

 

 

Przedmiot

 

Sala

 

Wykładowca

Piątek

 

16.00-16.45

Biologia

14

 

 

Chemia

16

 

 

16.50-17.35

Biologia

14

 

 

Chemia

16

 

 

17.40-18.25

Biologia

14

 

 

Chemia

16

 

 

18.30-19.15

Chemia

16

 

 

Biologia

14

 

 

19.20-20.05

Chemia

16

 

 

Biologia

14

 

 

20.10-20.55

Chemia

16

 

 

Biologia

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobota

  1. 45-9.30
 

Matematyka

16

 

 

Fizyka

14

 

 

9.35-10.20

Matematyka

16

 

 

Fizyka

14

 

  1. 25-11.10
 

Matematyka

16

 

 

Fizyka

14

 

  1. 15-12.00
 

j. angielski

14

 

 

Matematyka

16

 

 

12.05- 12.50

j. angielski

14

 

 

Matematyka

16

 

 

12.55-13.40

j. angielski

14

 

 

Matematyka

16

 

 

13.45-14.30

 

 

 

 

 

 

 

8

14.35-15.20

 

 

 

 

 

 

 

9

15.25-16.10

 

 

 

 

 

 

 

10

16.15-17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

         Centrum Kształcenia Ustawicznego

                                 w   Człuchowie                                 

                                                                                                       Plan   konsultacji   28 – 29 września 2018 r.

              Liceum Ogólnokształcące SEM. V

                                   Liceum Ogólnokształcące gr A

 

 Liceum Ogólnokształcące gr B

 

Dzień tygodnia

 

L.p.

 

Godziny zajęć

 

 

Przedmiot

 

Sala

 

Wykładowca

 

 

 

Przedmiot

 

Sala

 

Wykładowca

Piątek

 

16.00-16.45

j. polski

10

 

 

Matematyka

8

 

 

16.50-17.35

j. polski

10

 

 

Matematyka

8

 

 

17.40-18.25

j. polski

10

 

 

Matematyka

8

 

 

18.30-19.15

Matematyka

8

 

 

j. polski

10

 

 

19.20-20.05

Matematyka

8

 

 

j. polski

10

 

 

20.10-20.55

Matematyka

8

 

 

j. polski

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobota

  1. 45-9.30
 

j. polski

10

 

 

Matematyka

8

 

 

9.35-10.20

j. polski

10

 

 

Matematyka

8

 

  1. 25-11.10
 

j. polski

10

 

 

Matematyka

8

 

  1. 15-12.00
 

Matematyka – rozszerzenie

8

 

 

Matematyka – rozszerzenie

8

 

 

12.05- 12.50

Matematyka – rozszerzenie

8

 

 

Matematyka – rozszerzenie

8

 

 

12.55-13.40

Matematyka – rozszerzenie

8

 

 

Matematyka – rozszerzenie

8

 

 

13.45-14.30

j. angielski

12

 

 

j. polski

10

 

8

14.35-15.20

j. angielski

12

 

 

j. polski

10

 

9

15.25-16.10

j. angielski

12

 

 

j. polski

10

 

10

16.15-17.00

j. angielski

12

 

 

j. polski

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

              

     Centrum Kształcenia Ustawicznego                 

                    w Człuchowie                                                                           

                                                               Plan konsultacji   28 – 29 września 2018 r.

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SEM. III

 

Dzień tygodnia

 

L.p.

 

Godziny zajęć

 

 

Przedmiot

 

Sala

 

Wykładowca

 

Piątek

 

16.00-16.45

Matematyka

8

 

 

16.50-17.35

Matematyka

8

 

 

17.40-18.25

Matematyka

8

 

 

18.30-19.15

Historia i społeczeństwo

15

 

 

19.20-20.05

Historia i społeczeństwo

15

 

 

20.10-20.55

Historia i społeczeństwo

15

 

 

 

 

 

 

 

 

S

o

b

o

t

a

 

8.45-9.30

Chemia – rozszerzenie

15

 

 

9.35-10.20

Chemia – rozszerzenie

15

 

 

10.25-11.10

Chemia – rozszerzenie

15

 

 

11.15-12.00

j. polski

10

 

 

12.05- 12.50

j. polski

10

 

 

12.55-13.40

j. polski

10

 

 

13.45-14.30

Historia i społeczeństwo

15

 

8

14.35-15.20

Historia i społeczeństwo

15

 

9

15.25-16.10

Historia i społeczeństwo

15

 

10

16.15-17.00

Historia i społeczeństwo

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum  Kształcenia Ustawicznego

          W Człuchowie

                                

                                                           Plan konsultacji   28 -29  września 2018 r.

 

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SEM. III

 

Dzień tygodnia

 

L.p.

 

Godziny zajęć

 

 

Przedmiot

 

Sala

 

Wykładowca

 

Piątek

 

16.00-16.45

Ergonomia w procesie pracy

5N

 

 

16.50-17.35

Ergonomia w procesie pracy

5N

 

 

17.40-18.25

Ergonomia w procesie pracy

5N

 

 

18.30-19.15

J. angielski zawodowy

5N

 

 

19.20-20.05

J. angielski zawodowy

5N

 

 

20.10-20.55

J. angielski zawodowy

5N

 

 

 

 

 

 

 

 

S

o

b

o

t

a

 

8.45-9.30

Zagrożenia w środowisku pracy

5N

 

 

9.35-10.20

Zagrożenia w środowisku pracy

5N

 

 

10.25-11.10

Zagrożenia w środowisku pracy

5N

 

 

11.15-12.00

Zagrożenia w środowisku pracy

5N

 

 

12.05- 12.50

Zagrożenia w środowisku pracy

5N

 

 

12.55-13.40

Zagrożenia w środowisku pracy

5N

 

 

13.45-14.30

Podstawy prawa pracy

5N

 

8

14.35-15.20

Podstawy prawa pracy

5N

 

9

15.25-16.10

Podstawy prawa pracy

5N

 

10

16.15-17.00

Podstawy prawa pracy

5N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum  Kształcenia Ustawicznego

          W Człuchowie

                                

                                                           Plan konsultacji   28 - 29 września 2018 r.

 

TECHNIK ADMINISTRACJI SEM. III

 

Dzień tygodnia

 

L.p.

 

Godziny zajęć

 

 

Przedmiot

 

Sala

 

 

Piątek

 

16.00-16.45

Wykonywanie pracy biurowej

4N

 

 

16.50-17.35

Wykonywanie pracy biurowej

4N

 

 

17.40-18.25

Wykonywanie pracy biurowej

4N

 

 

18.30-19.15

 

 

 

 

19.20-20.05

 

 

 

 

20.10-20.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

o

b

o

t

a

 

8.45-9.30

Wykonywanie pracy biurowej

4N

 

 

9.35-10.20

Wykonywanie pracy biurowej

4N

 

 

10.25-11.10

Wykonywanie pracy biurowej

4N

 

 

11.15-12.00

Postępowanie administracyjne

8N

 

 

12.05- 12.50

Postępowanie administracyjne

8N

 

 

12.55-13.40

Postępowanie administracyjne

8N

 

 

13.45-14.30

Wykonywanie pracy biurowej

8N

 

8

14.35-15.20

Wykonywanie pracy biurowej

8N

 

9

15.25-16.10

Wykonywanie pracy biurowej

8N

 

10

16.15-17.00

Wykonywanie pracy biurowej

8N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum  Kształcenia Ustawicznego

          W Człuchowie

                                

                                                           Plan konsultacji   28 – 29 września 2018 r.

 

TECHNIK ADMINISTRACJI SEM. I

 

Dzień tygodnia

 

L.p.

 

Godziny zajęć

 

 

Przedmiot

 

Sala

 

 

Piątek

 

16.00-16.45

J. angielski w administracji

8N

 

 

16.50-17.35

J. angielski w administracji

8N

 

 

17.40-18.25

J. angielski w administracji

8N

 

 

18.30-19.15

Wykonywanie pracy biurowej

4N

 

 

19.20-20.05

Wykonywanie pracy biurowej

4N

 

 

20.10-20.55

Wykonywanie pracy biurowej

4N

 

 

 

 

 

 

 

 

S

o

b

o

t

a

 

8.45-9.30

J. angielski w administracji

8N

 

 

9.35-10.20

J. angielski w administracji

8N

 

 

10.25-11.10

J. angielski w administracji

8N

 

 

11.15-12.00

Wykonywanie pracy biurowej

4N

 

 

12.05- 12.50

Wykonywanie pracy biurowej

4N

 

 

12.55-13.40

Wykonywanie pracy biurowej

4N

 

 

13.45-14.30

Podstawy prawa cywilnego

8N

 

8

14.35-15.20

Podstawy prawa cywilnego

8N

 

9

15.25-16.10

Podstawy prawa cywilnego

8N

 

10

16.15-17.00

Podstawy prawa cywilnego

8N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum  Kształcenia Ustawicznego

          W Człuchowie

                                

                                                           Plan konsultacji  28 – 29 września  2018 r.

 

         TECHNIK ADMINISTRACJI SEM. III – KURS KWALIFIKACYJNY

 

Dzień tygodnia

 

L.p.

 

Godziny zajęć

 

 

Przedmiot

 

Sala

 

 

Piątek

 

16.00-16.45

Wykonywanie pracy biurowej

4N

 

 

16.50-17.35

Wykonywanie pracy biurowej

4N

 

 

17.40-18.25

Wykonywanie pracy biurowej

4N

 

 

18.30-19.15

 

 

 

 

19.20-20.05

 

 

 

 

20.10-20.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

o

b

o

t

a

 

8.45-9.30

Wykonywanie pracy biurowej

4N

 

 

9.35 -10.20

Wykonywanie pracy biurowej

4N

 

 

10.25-11.10

Wykonywanie pracy biurowej

4N

 

 

11.15-12.00

Postępowanie administracyjne

8N

 

 

12.05- 12.50

Postępowanie administracyjne

8N

 

 

12.55-13.40

Postępowanie administracyjne

8N

 

 

13.45-14.30

Wykonywanie pracy biurowej

8N

 

8

14.35-15.20

Wykonywanie pracy biurowej

8N

 

9

15.25-16.10

Wykonywanie pracy biurowej

8N

 

10

16.15-17.00

Wykonywanie pracy biurowej

8N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum  Kształcenia Ustawicznego

          W Człuchowie

                                

                                                           Plan konsultacji  28 – 29 września  2018 r.

 

         TECHNIK ADMINISTRACJI SEM. I – KURS KWALIFIKACYJNY

 

Dzień tygodnia

 

L.p.

 

Godziny zajęć

 

 

Przedmiot

 

Sala

 

 

Piątek

 

16.00-16.45

J. angielski w administracji

8N

 

 

16.50-17.35

J. angielski w administracji

8N

 

 

17.40-18.25

J. angielski w administracji

8N

 

 

18.30-19.15

Wykonywanie pracy biurowej

4N

 

 

19.20-20.05

Wykonywanie pracy biurowej

4N

 

 

20.10-20.55

Wykonywanie pracy biurowej

4N

 

 

 

 

 

 

 

 

S

o

b

o

t

a

 

8.45-9.30

J. angielski w administracji

8N

 

 

9.35 -10.20

J. angielski w administracji

8N

 

 

10.25-11.10

J. angielski w administracji

8N

 

 

11.15-12.00

Wykonywanie pracy biurowej

4N

 

 

12.05- 12.50

Wykonywanie pracy biurowej

4N

 

 

12.55-13.40

Wykonywanie pracy biurowej

4N

 

 

13.45-14.30

Podstawy prawa cywilnego

8N

 

8

14.35-15.20

Podstawy prawa cywilnego

8N

 

9

15.25-16.10

Podstawy prawa cywilnego

8N

 

10

16.15-17.00

Podstawy prawa cywilnego

8N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum  Kształcenia Ustawicznego

          W Człuchowie

                                 

                                                           Plan konsultacji    28 września 2018 r.

 

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY SEM. III

 

Dzień tygodnia

 

L.p.

 

Godziny zajęć

 

 

Przedmiot

 

Sala

 

 

Piątek

 

16.00-16.45

Podstawy terapii zajęciowej

14N

 

 

16.50-17.35

Podstawy terapii zajęciowej

14N

 

 

17.40-18.25

Podstawy terapii zajęciowej

14N

 

 

18.30-19.15

Podstawy terapii zajęciowej

14N

 

 

19.20-20.05

Podstawy terapii zajęciowej

14N

 

 

20.10-20.55

Podstawy terapii zajęciowej

14N

 

 

 

 

 

 

 

 

S

o

b

o

t

a

 

8.45-9.30

 

 

 

 

9.35-10.20

 

 

 

 

10.25-11.10

 

 

 

 

11.15-12.00

 

 

 

 

12.05- 12.50

 

 

 

 

12.55-13.40

 

 

 

 

13.45-14.30

 

 

 

8

14.35-15.20

 

 

 

9

15.25-16.10

 

 

 

10

16.15-17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum  Kształcenia Ustawicznego

          W Człuchowie

                                

                                                           Plan konsultacji   28 – 29 września 2018 r.

 

OPIEKUNKA DZIECIĘCA SEM. III

 

Dzień tygodnia

 

L.p.

 

Godziny zajęć

 

 

Przedmiot

 

Sala

 

 

Piątek

 

16.00-16.45

Opieka nad dzieckiem

5

 

 

16.50-17.35

Opieka nad dzieckiem

5

 

 

17.40-18.25

Opieka nad dzieckiem

5

 

 

18.30-19.15

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

5

 

 

19.20-20.05

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

5

 

 

20.10-20.55

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

5

 

 

 

 

 

 

 

 

S

o

b

o

t

a

 

8.45-9.30

Opieka nad dzieckiem

5

 

 

9.35-10.20

Opieka nad dzieckiem

5

 

 

10.25-11.10

Opieka nad dzieckiem

5

 

 

11.15-12.00

Opieka nad dzieckiem

5

 

 

12.05- 12.50

Opieka nad dzieckiem

5

 

 

12.55-13.40

Opieka nad dzieckiem

5

 

 

13.45-14.30

Opieka nad dzieckiem

5

 

8

14.35-15.20

 

 

 

9

15.25-16.10

 

 

 

10

16.15-17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum  Kształcenia Ustawicznego

          W Człuchowie

                                 

                                                           Plan konsultacji   28 – 29 września 2018 r.

 

OPIEKUN MEDYCZNY SEM. I

 

Dzień tygodnia

 

L.p.

 

Godziny zajęć

 

 

Przedmiot

 

Sala

 

 

Piątek

 

16.00-16.45

Komputerowe wspomaganie działalności  w ochronie zdrowia

2

 

 

16.50-17.35

Komputerowe wspomaganie działalności  w ochronie zdrowia

2

 

 

17.40-18.25

Komputerowe wspomaganie działalności  w ochronie zdrowia

2

 

 

18.30-19.15

 

 

 

 

19.20-20.05

 

 

 

 

20.10-20.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

o

b

o

t

a

 

8.45-9.30

Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze

1N

 

 

9.35-10.20

Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze

1N

 

 

10.25-11.10

Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze

1N

 

 

11.15-12.00

Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze

1N

 

 

12.05- 12.50

Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze

1N

 

 

12.55-13.40

Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze

1N

 

 

13.45-14.30

Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze

1N

 

8

14.35-15.20

 

 

 

9

15.25-16.10

 

 

 

10

16.15-17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum  Kształcenia Ustawicznego

          W Człuchowie

                                

                                                           Plan konsultacji   28 – 29 września 2018 r.

 

OPIEKUN MEDYCZNY – KURS KWALIFIKACYJNY SEM. I

 

Dzień tygodnia

 

L.p.

 

Godziny zajęć

 

 

Przedmiot

 

Sala

 

 

Piątek

 

16.00-16.45

Komputerowe wspomaganie działalności  w ochronie zdrowia

2

 

 

16.50-17.35

Komputerowe wspomaganie działalności  w ochronie zdrowia

2

 

 

17.40-18.25

Komputerowe wspomaganie działalności  w ochronie zdrowia

2

 

 

18.30-19.15

 

 

 

 

19.20-20.05

 

 

 

 

20.10-20.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

o

b

o

t

a

 

8.45-9.30

Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze

1N

 

 

9.35-10.20

Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze

1N

 

 

10.25-11.10

Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze

1N

 

 

11.15-12.00

Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze

1N

 

 

12.05- 12.50

Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze

1N

 

 

12.55-13.40

Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze

1N

 

 

13.45-14.30

Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze

1N

 

8

14.35-15.20

 

 

 

9

15.25-16.10

 

 

 

10

16.15-17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum  Kształcenia Ustawicznego

          W Człuchowie

                                

                                                           Plan konsultacji   28 – 29 września 2018 r.

 

TECHNIK MASAŻYSTA SEM. I

 

Dzień tygodnia

 

L.p.

 

Godziny zajęć

 

 

Przedmiot

 

Sala

 

 

Piątek

 

16.00-16.45

Teoretyczne podstawy masażu

4

 

 

16.50-17.35

Teoretyczne podstawy masażu

4

 

 

17.40-18.25

Teoretyczne podstawy masażu

4

 

 

18.30-19.15

Anatomia topograficzna

4

 

 

19.20-20.05

Anatomia topograficzna

4

 

 

20.10-20.55

Anatomia topograficzna

4

 

 

 

 

 

 

 

 

S

o

b

o

t

a

 

8.45-9.30

Teoretyczne podstawy masażu

4

 

 

9.35-10.20

Teoretyczne podstawy masażu

4

 

 

10.25-11.10

Teoretyczne podstawy masażu

4

 

 

11.15-12.00

Anatomia topograficzna

4

 

 

12.05- 12.50

Anatomia topograficzna

4

 

 

12.55-13.40

Anatomia topograficzna

4

 

 

13.45-14.30

Anatomia topograficzna

4

 

8

14.35-15.20

 

 

 

9

15.25-16.10

 

 

 

10

16.15-17.00