Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie

zaprasza do szkół dla dorosłych!

oraz do kształcenia w formach pozaszkolnych,

w tym na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

 

 

Jeżeli:

 • chcesz uzupełnić wykształcenie lub zdobyć nowy zawód
 • pracujesz i chcesz podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje
 • nie powiodło Ci się w innej szkole;
 • ze względu na opiekę nad małym dzieckiem nie masz czasu na codzienne uczestnictwo w zajęciach szkolnych

 

rozpocznij naukę w szkołach CKU i zostań naszym słuchaczem!

ZAPRASZAMY!

 

         Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie prowadzi nabór do następujących szkół dla dorosłych:

 

 • policealnych
 • liceum ogólnokształcącego
 • gimnazjum

oraz na

 • kwalifikacyjne kursy zawodowe
 • i inne formy pozaszkolne

 

Istnieje również możliwość kształcenia w oddziałach Centrum w Czarnem!

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

jest propozycją dla osób, które:
• po ukończeniu gimnazjum lub szkoły podstawowej starego typu( ośmioklasowej) chcą uzupełnić wykształcenie, zdobyć kwalifikacje zawodowe,
• chcą kontynuować naukę na semestrach programowo wyższych, ponieważ wcześniej przerwali naukę w innym liceum lub szkole średniej zawodowej
• z uwagi na obowiązki rodzinne lub pracę nie mają możliwości kształcenia się w szkole dziennej,
• chcą uzyskać świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
• chcą mieć możliwość kontynuacji nauki w szkołach policealnych, wyższych,
• chcą zwiększyć swoje szanse na zdobycie lepszej pracy.

 

            Kształcenie w LO dla Dorosłych trwa 3 lata, słuchacze klasyfikowani są semestralnie. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym - w piątki od godz. 16.00 do 20.55 i w soboty od. 8.45 do 18.00, średnio 2-3 razy w miesiącu. Terminy zajęć ustalane są szczegółowo na początku każdego semestru.

 

 

Umożliwiamy uzyskanie wykształcenia średniego, które stanowi podstawę do podnoszenia kwalifikacji:

 • Słuchacz, który podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych może:

równolegle uczestniczyć w kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Ukończenie LO i zdanie egzaminów w ramach poszczególnych kwalifikacyjnych kursów zawodowych, pozwala na uzyskanie tytułu technika.

 • Słuchacz, który ukończył Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych może:

podjąć naukę w Szkole Policealnej dla Dorosłych w naszym CKU i uzyskać tytuł technika,

uczestniczyć w kwalifikacyjnych kursach zawodowych pozwalających na uzyskanie tytułu technika.

 • Poza tym Słuchacz który ukończył szkołę i zdał maturę może:

kontynuować naukę na studiach wyższych.

 

Zapoznaj się z zasadami i terminem rekrutacji! Patrz niżej!

Zastanów się, podejmij decyzję i nie zwlekaj!

O przyjęciu do wybranej Szkoły lub kursu decyduje kolejność zgłoszeń!

Gimnazjum dla Dorosłych

jest propozycją dla osób, które:
• po ukończeniu szkoły podstawowej nie kontynuowały nauki a chcą uzupełnić wykształcenie, zdobyć kwalifikacje zawodowe,
• chcą kontynuować naukę na semestrach programowo wyższych, ponieważ wcześniej z różnych przyczyn były zmuszone przerwać edukację w innym gimnazjum,
• z uwagi na obowiązki rodzinne lub pracę nie mają możliwości kształcenia w szkole dziennej.
           

            Nauka w Gimnazjum dla Dorosłych trwa 6 semestrów i kończy się egzaminem gimnazjalnym. Słuchacze promowani są po każdym semestrze.
            Do Gimnazjum dla Dorosłych może uczęszczać osoba pełnoletnia, która ukończyła szkołę podstawową lub 6 albo 7 klasę szkoły podstawowej starego typu.

            Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w piątki od godz. 16.00 do 20.55 i w soboty od. 8.45 do 17.00, średnio 2-3 razy w miesiącu. Terminy zajęć ustalane są szczegółowo na początku każdego semestru.

Uzyskanie świadectwa ukończenia gimnazjum stanowi podstawę do podnoszenia kwalifikacji oraz kontynuowania kształcenia:

 

Słuchacz, który ukończył naukę w gimnazjum dla dorosłych może:

 • podjąć naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych,
 • równolegle uczestniczyć w kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

  

Zapoznaj się z zasadami i terminem rekrutacji! Patrz niżej!

Zastanów się, podejmij decyzję i nie zwlekaj!

O przyjęciu do wybranej Szkoły lub kursu decyduje kolejność zgłoszeń!

 

Szkoły Policealne

są propozycją dla wszystkich, którzy ukończyli szkołę średnią, np.:

 • absolwentów szkół średnich, których interesuje dalsza nauka, ale nie chcą, bądź nie mogą rozpocząć studiów,
  • osób, które uzyskały wykształcenie średnie, ale nie posiadają matury,
  • osób, które po latach pracy w zawodzie, chcą uzupełnić wykształcenie, zdobyć nowy zawód potrzebny na rynku pracy,
  • bezrobotni, którzy chcą zwiększyć swoje szanse u potencjalnego pracodawcy.

 

W szkole policealnej nauka  trwa od 1,5 roku do 2 lat ( w zależności od typu szkoły)

i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.


Szkoły policealne funkcjonują w systemie zaocznym, zajęcia odbywają się w piątki od godz. 16.00 do 20.55 i w soboty od godz. 8.45 do 17.00, średnio 2-3 razy w miesiącu. Terminy zajęć ustalane są szczegółowo na początku każdego semestru.

 

Zapraszamy do podjęcia kształcenia i umożliwiamy zdobycie następującego zawodu:

 • technik administracji
 • technik pożarnictwa
 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • opiekun medyczny
 • opiekun osoby starszej
 • opiekun w domu opieki społecznej
 • asystent osoby niepełnosprawnej
 • oraz każdym innym wg zapotrzebowania

 

Zapoznaj się z zasadami i terminem rekrutacji! Patrz niżej!

Zastanów się, podejmij decyzję i nie zwlekaj!

O przyjęciu do wybranej Szkoły lub kursu decyduje kolejność zgłoszeń!

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy dla dorosłych

to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji.

 

            Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

 

            Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej i stacjonarnej,  w systemie dziennym i wieczorowym, zgodnie z preferencjami uczestników. Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie.

 

         Prowadzimy kursy kwalifikacyjne w zawodach:

 • technik administracji
 • technik ekonomista
 • technik handlowiec
 • technik logistyk
 • technik renowacji elementów architektury
 • technik architektury krajobrazu
 • technik organizacji reklamy
 • opiekun medyczny
 • opiekunka środowiskowa
 • terapeuta zajęciowy
 • sprzedawca
 • fryzjer
 • kucharz
 • kelner
 • monter instalacji i urządzeń sanitarnych
 • murarz
 • dekarz
 • inne budowlane
 • oraz każdym innym wg zapotrzebowania

 

Zapoznaj się z zasadami i terminem rekrutacji! Patrz niżej!

Zastanów się, podejmij decyzję i nie zwlekaj!

O przyjęciu do wybranej Szkoły lub kursu decyduje kolejność zgłoszeń!