CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

W CZŁUCHOWIE

Centrum kształcenia ustawicznego

w człuchowie

centrum kształcenia ustawicznego

w człuchowie

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (aktualizacja komunikatu z dnia 11 marca 2020 r.) termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń-luty 2020 r. ustalony został na dzień 20 marca 2020 r.

 

Wyniki zdających (formuła 2012 będą udostępnione w wersji elektronicznej za pośrednictwem Serwisu dla ucznia o godzinie 10.00.

 

Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2020  będą przekazane szkołom, placówkom lub centrom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym KKZ do 31 marca 2020 r.

 

 
                                                                            Z poważaniem
 
                                                                         mgr Agnieszka Borysiak
 
                                                                             Sekretarz Szkoły
 
                                                                         Centrum Kształcenia Ustawicznego
                                                                               ul. Szczecińska 8
                                                                                77-300 Człuchów
 
                                                                             tel. 59 8344733
                                                                             fax 59 8344733